Site Loader

Please, help me to find this knjige o pcelarstvo pdf. I’ll be really very grateful. prontuario accordi chitarra completo pdf converter · calentamiento global. Pcelarstvo Pitanja Download Pdf. 4/8/ Pcelarstvo -knjige Item Preview. 14 Prakticno pcelarstvo II. Pcelarstvo u pitanja i odgovora download. https://

Author: Mulabar Doudal
Country: Guinea-Bissau
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 16 June 2015
Pages: 395
PDF File Size: 5.88 Mb
ePub File Size: 3.51 Mb
ISBN: 354-9-95986-667-5
Downloads: 49230
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shazil

Pt Kalbe Farma Tbk Full description. Analisis Perusahaan Kimia Farma. Laporan Tahunan kimia Farma. Sistem Informasi Kimia Farma. Ivan Graziani Ivan Graziani. Practica de Farma 5. Osim toga, ona je tokom pisanja imala ulogu motorne snage koju je na mene prenosila, te bez njenog rada i upornosti ove knjige ne bi ni bilo.

Mnoge godine mukotrpnog rada danas se ne vide i prosto su zaboravljene, ali da njih nije bilo, ni ovo grandiozno delo ne bi ugledalo svetlost dana.

Kupite knjigu, primenite je u praksi i budite Vener. Stoga je svakom, pa i laiku, razumljiva i shvatljiva. Ipak, niko me nije ometao. Pomagali su mi otac i prijatelji, njegovi, kao i moji. Stolarska radionica je zimi radila primerno. Farma je stacionirana u Sremu, u selu Kupinovu, pored Obedske bare, na levoj obali Save, 40 kilometara uzvodno od Beograda. Sazidana je u tri nivoa.

Iz ovog odeljenja ide se u donji i gornji nivo zgrade. U gornjem nivou je: U njoj se nalaze: Stolarska radionica je oduvek bila uzor kvalitetnog rada. Prerada voska traje meseca i obuhvata: Pod uticajem visoke temperature smanjuje se kvalitet voska jer se menja njegova struktura.

U tu svrhu se koristi kazan od prohroma, zapremine 1. Kazan od I s tabarkom. Voda vri i isparava. U jednoj turi u kazan staje 50 ramova. Temperatura koja deluje na ramove u kazanu manja je od temperature na kojoj se kasnije dezinfikuje sam vosak.

Ova presa je malog kapaciteta, ali je s njom lako raditi. Koturovi se razbijaju u sitnije komade i ubacuju u kazan. To vreme je dovoljno da se vosak dezinfikuje. On se dalje koristi za izradu satnih osnova ili u druge svrhe.

  GOUNOD O DIVINE REDEEMER PDF

Izrada satnih osnova Naredna faza prerade voska jeste izrada satnih osnova. Prve satne osnove izlio je J. Kapacitet ove prese, po iskustvenoj normi, iznosi oko 40 tabli na sat. Vosak 41 Slika U to vreme se kod nas ovakve satne osnove nisu mogle nabaviti.

Konstruisao sam mali razboj slika 19 za armiranje satnih osnova. Razboj za armiranje satnih osnova. Razboj je konstruisan tako da se odjednom armiraju dve satne osnove. Ram sa dobro postavljenom satnom osnovom. Razlikujemo dva tipa paleta: Cetvrtastog su oblika i sa svake strane na njih staju po dva nastavka, tj. Ove palete imaju dvostruku ulogu: Kao postolja se koriste tokom cele godine, zimi i leti, u seobi i van nje. Paleta je jednostavne konstrukcije i pravi se od tvrdog drveta, hrasta, bagrema ili borovine.

Ivan Vener – Pčelarska Farma Vener

Inspektore treba prihvatati kao saradnike, a ne kao neprijatnu kontrolu. Vibracije se prenose preko rude i na prikolicu. Utovar paleta na kamion.

Isto vreme je potrebno i za istovar. Utovar kamiona i prikolice autokranom. Uspeh je tada zagarantovan. Uslov za ovo je da je polunastavak nvek pun meda tj. Leglo Med Slika Polovinom oktobra leglo sasvim prestaje, a na njegovom mestu se formira zimsko klube.

Manji deo i preko zime ostaje u polunastavku slika Klube Med Prazno Slika Kroz nekoliko dana, tj. Varijanta IV Cetvrta varijanta je najjednostavnija. Varijante su predstavljene odvojeno, da bi njihov prikaz bio jasniji.

To dovodi do izvesnih problema: Kod nas, na terenu Obedske bare, taj period traje do cvetanja vrbe ive. Treba se potruditi da se seoba obavi na vreme. Oduzeti medni nastavci postavljaju se na medne palete i odnose u radionicu na vrcanje.

knjige o pcelarstvo pdf

Tako se sve dovodi u redovno stanje bez potrebe za pfelarstvo kakvom naknadnom intervencijom. Mehanizovani utovar i istovar i seoba sa otvorenim letima to dozvoljava bez ikakvih problema.

Obuka i rad na proizvodnji matica nisu komplikovani.

Poslovi pripreme i proizvodnje matica mogu se svrstati u tri grupe: Sve larvice u ovom ramu podjednako su stare, a najbolje su one koje su stare nekoliko sati.

  IXS0DN PELCO PDF

Ram na kome se ona nalazi odvoji se na stranu. Proizvodnja matica Slika U svaki odeljak staje po dva polurama. Za organizovanje oplodnjaka po ovoj metodi mogu se koristiti i celi nastavci. Svi poluramovi se podele u odeljke sa po dva polurama od kojih je jedan s leglom.

Mali oplodnjak u delovima. Svakih 14 dana pregledaju se oplodnjaci. Skidaju se puni medni nastavci, a na njihovo mesto odmah se dodaje potreban broj Vrcanje meda Slika Utovar mednih paleta na kamion.

To se obavlja zagrevanjem prostorija u kojima se odvija vrcanje kao i opreme kojom se med dalje zbrinjava. Za zagrevanje se koristi centralno grejanje zgrade. Vrcanje meda Slika Istovar mednih paleta ispred radionice. Ukupno centrifugiranje traje dvadesetak minuta. Zapremina duplikatora je 1 m3 i u njega staje kg meda.

Donji deo kazana je ovalan, te iz njega lako iscuri i zadnja kap meda. Med se ne filtrira jer za to nema potrebe.

Sito se postavi na dve letve preko gornjeg dela kazana. Med se cedi direktno u kazan. Ovi rezervoari se nalaze iznad komore za dekristalizaciju i ima ih tri.

Literatura – knjige – oglasnik

Sve ostalo je mehanizovano. Glavni sastojci meda su monosaharidi: Dekristalizacija se kvalitetnije izvodi ako se kanta s medom stavi u sanduk napravljen od nekog izolacionog materijala npr.

Dekristalizacija meda u teglama. Horizontalnom pregradom postavljenom na visini od 2,2 m, komora je podeljena na kjjige prostorije: Uza zid donje prostorije slika 93 postavljen je sud u obliku valova. Donji deo komore za dekristalizaciju meda. Dekristalizacija meda Kazan u kome se obavlja fina dekristalizacija meda, tzv. Med se greje preko zidova kazana.

Dalji postupak je isti kao i pri knjigw meda. Dekristalizacija meda Slika Uz komoru, u nivou njenog donjeg dela, postavljeno je odeljenje za pakovanje meda.